صادرات کالا

صادرات کالا
۰۹ اسفند ۱۳۹۶

صادرات کالا در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي به دو دسته تقسيم شده است، صادرات کالا اعم از:

۱- صادرات قطعي  ۲- صادرات موقت

صادرات قطعي عبارت است از كالائي كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود و صادرات موقت به صدور كالا به خارج از كشور براي انجام منظورهاي موقتي ( مثلا تعمير يا تكميل كالا ، شركت در نمايشگاه ) و برگشت آن به كشور گفته مي شود و آنچه در اين مقوله مد نظر است صادرات قطعي است .

اسناد و مدارك لازم جهت صادرات :

  • اخذ كارت بازرگاني معتبر به نام صادر كننده
  • اخذ مجوز صدور ( در صورتيكه براي صدور كالاي مورد نظر ،توسط وزات بازرگاني موافقت كلي اعلام نشد باشد .
  • اخذگواهي بهداشت و قرنطينه ( دامي ، نباتي – حسب مورد )
  • گواهي استاندارد ( در صورتيكه كالا مشمول مقررات اجباري استاندارد صادراتي باشد)
  • گواهي انرژي اتمي ( حسب مورد ) كه به اين مجوزها گواهي هاي مرسوم نيز گفته مي شود .
  • تهيه صورت عدل بندي Packing List ( در صورتيكه كالا گوناگون باشد )
  • شناسنامه فرش ( فقط براي فرش دستباف )

مجوزهاي صادرات :

كالاهاي صادراتي بر حسب مجوز صدور به سه گروه تقسيم مي شوند .

  • كالاي مجاز: كالائي است كه صدور آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد. منظور از ( ضوابط ) آن دسته ترتيباتي است كه رعايت آن براي صادرات پاره اي از كالاها قانوناً ضروري است مانند ضوابط استاندارد ، گواهي بهداشت انساني، دامي ، نباتي
  • كالاي مشروط: كالائي است كه صدور آن با كسب مجوز امكان پذير است. پس از اعلام نظر موافق وزارتخانه هاي ذيربط كه اصطلاحاً ( موافقت كلي ) ناميده مي شود ، و پس از ابلاغ آن به گمرك توسط وزارت بازرگاني براي صدور كالاهاي موضوع موافقت كلي ، نيازي به مراجعه متقاضي به وزارتخانه يا سازمان مربوط و اخذ مجوز موردي نخواهد بود.
  • كالاهاي ممنوع الصدور: كالائي است كه صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خريد و فروش يامصرف ) و يا به موجب قانون ممنوع گردد. دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.

 

Develop & Design:

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

09128888888