مراحل صادرات کالا در ایران

مراحل صادرات کالا در ایران
۰۹ اسفند ۱۳۹۶

براي شروع فعالیت بازاریابی و صادرات کالا در ایران به صورت اصولی پیشنهاد می شود در نخستین گام دانش خود را در این زمینه ارتقا دهید، بدین منظور مطالعه کتابهاي مرتبط با بازاریابی، امور گمرکی و ترخیص کالا ، قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا و اصول و چارچوب حقوقی قراردادهاي بین المللی بازرگانی که از سوي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی و دیگر موسسات انتشار می یابد، توصیه میشود.

صادرات کالا در ایران چگونه انجام می شود؟

انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجی از ظرائف و حساسیتهاي خاصی برخوردار است، که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاري هاي انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. صادرات مانند هر کار تجاري دیگر نیازمند آینده نگري، برنامه ریزي، آشنایی با روشهاي علمی، تحرك لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی است.

مراحل صدور کالا را میتوان به شرح زیر فهرست نمود:

 • مرحله اول: تکمیل شرایط شخص یا شرکت صادرکننده برای صادرات
 • مرحله دوم: اخذ قیمت از کمیسیون نرخ‌گذاری
 • مرحله سوم: مذاکره با خریداران خارجی
 • مرحله چهارم: صدور پروفرما و اعلام کتبی شرایط به خریدار خارجی جهت ارائه به بانک و گشایش اعتبار
 • مرحله پنجم: دریافت اعتبار اسنادی، دریافت اعتبار از طریق بانک LC انجام می‌گیرد

اعتبار اسنادی فرمی است که بنا به درخواست متقاضی و پس از آنکه وی فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی را تسلیم بانک داخلی کرد، توسط بانک LC صادر و به کمک آن وجه معینی به حساب یا حوله کرد شخص ذینفع واریز می‌گردد. در اعتبارنامه مشخصات کالا و ترتیبات حمل آورده می‌شود و این سند غیر قابل معامله است که ترتیبات اجرایی به شرح زیر است:

 • صادرکننده و خریدار خارجی بر سر تنظیم قراردادی که پرداخت آن توسط اعتبار اسنادی به انجام می‌رسد به توافق می‌رسند.
 • خریدار خارجی از بانک صادرکننده اعتبار اسنادی می‌خواهد که اعتبارات لازم را به نفع صادرکننده تامین نماید.
 • بانک صادرکننده اعتبار اسنادی از بانک صادرکننده کالا می‌خواهد که توصیه‌هایش را درمورد اعتبار تامین‌شده اعلام و یا آن اعتبار را تایید کند.
 • بانک صادرکننده کالا، سند اعتبار را برای مشتری‌اش، یعنی صادرکننده می‌فرستد.
 • صادرکننده کالاهای صادراتی را برای خریدار ارسال می‌کند.
 • صادرکننده اسناد حمل و نقل را به بانک خود ارائه می‌دهد.
 • بانک طرف صادرکننده کالا پس از بررسی، یا شرایط پرداخت در اعتبارنامه را می‌پذیرد و یا مبلغ مورد نظر را به فروشنده می‌پردازد.
 • بانک طرف صادرکننده سپس اسناد پرداخت را به بانک صادرکننده اعتباراسنادی تسلیم می‌کند.
 • بانک صادرکننده اعتبار اسنادی پس از بررسی اسناد مبلغ پرداختی بانک طرف صادرکننده، کالا را به بانک می‌پردازد.
 • بانک صادرکننده اعتباراسنادی بر اساس توافق قبلی با خریدار کالا حساب وی را بدهکار می‌کند.
 • در این مرحله بانک صادرکننده اعتبار اسنادی، اسناد را به خریدار کالا ارائه می‌دهد.

 

Develop & Design:

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

09128888888