کارگزار رسمی گمرک و حق العمل کار گمرک

کارگزار رسمی گمرک و حق العمل کار گمرک
۱۰ اسفند ۱۳۹۶

کارگزار رسمی گمرک یا حق العمل کار در گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد طبق تعریف شورای همکاری گمرکی یا سازمان جهانی گمرک حق العملکار  گمرک شخصی است که ترتیب ترخیص کالا را می دهد و مستقیما به جای و از طرف شخص دیگری با گمرک در تماس است.

کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از ۱۰ مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین کارگزار رسمی گمرک که منحصرأ کارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل کار را در گمرک انجام می دهند.

کارگزار رسمی گمرک به شخصی  اطلاق می شود که پروانه مخصوص این کار را از گمرک ایران  پس از آزمون و گذراندن مراحل خاص و سپردن تعهد دریافت نموده و امین بین گمرک و وارد کننده و صادرکنندگان باشد. این پروانه به عنوان مجوز فعالیت در تمام گمرکات کشور صادر می گردد. برای شروع به کار برای کارگزار کارت حق العملکاری توسط دفتر واردات گمرک ایران صادر می گردد که به مدت یکسال اعتبار و همه ساله پس از تمدید کارت بازرگانی و اخذ مفاصا حساب  دارائی تمدید می گردد.

همانگونه که مستحضرید برای ترخیص کالا از گمرک یا باید صاحب کالا و یا نماینده قانونی آن با و کالتنامه بعنوان اظهارکننده مراجعه نماید. اگر نماینده صاحب کالا مراجعه کند کد ملی ایشان بعنوان وکیل درسیستم کدینگ گمرک ثبت شده و تا زمانی که نام و کد ملی نامبرده ثبت شده باقی بماند فقط کالای آن وارد کننده را می تواند ترخیص کند. ولی یک حق العمکار (کارگزار) چه  شخصیت حقوقی و چه شخصیت حقیقی باشد می تواند بعنوان نماینده هزاران وارد کننده به امر ترخیص کالا فعالیت کند.

قطعاً به این امر برخورد کرده اید که بعضی از ترخیص کاران به شما می گویند امروز به این نام وکالت بدهید و فردا به نام شخص دیگری ، بنابراین خودتان باید قضاوت کنید.

درنهایت پیشنهاد می گردد اولاً امر ترخیص خود را به کارگزاران گمرکی واگذارکرده و حتماً مجوز و پروانه حق العمکاری را ازایشان طلب نموده و رویت نمائید. هچنین برای استعلام می توانید به دفتراتحادیه کارگزاران گمرکی ایران مراجعه فرمائید

 

شرایط اخذ پروانه حق العملکاری

هیچ شخصی بعنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل گمرک تحصیل نموده باشد. پروانه حق العمل کاری به اشخاصی داده میشود که در آزمون ورودی حق العمل کاری شرکت کنند.

  • تابعیت ایران
  • سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد
  • نداشتن محکومیت به جرم و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط
  • حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت
  • کارمند دولت نباشد
  • پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی که از طرف گمرک

پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.

(پروانه حق العملکاری هر یک سال یکبار باید تمدید شود)

ضرورت امتحان حق العملکاران مورد تأکید است ولی مواد امتحانی صرفا از قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی ان باید باشد در صورتیکه در حال حاضر بر خلاف این تبصره و فراتر از قانون از مقررات سالیانه ، تعرفه و ارزش هم بنا به شکل امتحان مطلب گویا نیست و امتحان هم از نظر شکل میتواند عملی ، شفاهی ، نظری و کتبی و یا آمیزه ای از مجموعه موارد فوق باشد.

 

 

 

Develop & Design:

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

09128888888