بخشنامه ۳۰۹ گمرک

بخشنامه ۳۰۹ گمرک
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

بخشنامه ۳۰۹ گمرکی

ابلاغ اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص اشتباه تحریری تعرفه ها در مصوبه کاهش حقوق ورودی گوشت به پیوست تصویر نامه اصلاحی هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۸۱۶۲/ت۵۵۱۴۸ه مورخ ۱۰/۱۲/۹۶ مربوط به مصوبه شماره ۱۵۵۲۳۷/ت۵۵۱۴۸ ه مورخ ۶/۱۲/۹۶ درخصوص صدور اصلاحیه کاهش ماخذ ردیف تعرفه های (۰۲۰۰۳۰) و (۰۲۰۲۳۰) که به اشتباه (۰۲۰۱۱۰۱۰) و (۰۲۰۲۱۰۱۰) تحریر شده بود ارسال می گردد، مقتضی است با رعایت کامل مقررات نسبت به مورد اقدام لازم معمول دارند.

جهت دانلود بخشنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

Develop & Design:

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

09128888888