تعیین تعرفه و ارزش گمرکی

بدون عکس

تعیین تعرفه و ارزش گمرکی

تمام شرکتهای وارد کننده تلاش می نمایند در چهار چوبهای قانونی و با تحلیلهای فنی، هزینه های مرحله ترخیص خود را کاهش دهند. حقوق ورودی و دیگر هزینه ها طبیعتا تحت تاثیر ارزش گمرکی و ماخذ تعرفه یا حقوق ورودی هستند. تعیین تعرفه با در نظر گرفتن قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده( HARMONIZED SYSTEM ) و از سوی دیگر ارزش گمرکی نیز با در نظر گرفتن مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی انجام میشود.

واحد تعیین تعرفه و ارزش گمرکی آذران آکو ترخیص با بهره گیری از کارشناسان خبره در زمینه امور گمرکی و تعیین تعرفه آماده ارائه خدمات و همچنین مشاوره رایگان به علاقمندان و تجار محترم می باشد.

 

قیمت کالا و تعیین ارزش کالا

ارزش کالاهای وارداتی از جهت محاسبات گمرکی بسیار اهمیت دارد .
قیمت کالا تحت تاثیر عواملی مانند کیفیت، محل ساخت کالا(ORIGIN)، هزینه حمل و نقل قرار دارد. در قیمت خرید کالا هزینه حمل کالا تا بندر مبدا ، هزینه بیمه باربری، لحاظ می گردد. قیمت کالا از این جهت اهمیت دارد که ارزش کالا در گمرک هنگام ترخیص برای انجام محاسبات حقوق ورودی و … مورد بررسی قرار می گیرد.
چناچه می خواهید قیمت و ارزش کالای خود را در مبدا خرید بدانید کارشناسان بازرگانی ابراهیمی می توانند برای شما قیمت را از فروشندگان معتبر استخراج کنند.بازرگانی ابراهیمی ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور.

ارزش گذاری کالاهای وارداتی

اولین ملاک گمرک برای تعیین ارزش کالا ، فاکتور صاحب کالا است.
برای اینکه تاجر موفقی باشید لازم نیست اطلاعات گمرکی کاملی داشته باشید کافی است با کارشناسان گروه آکو ترخیص همراه شوید ما شما را از همه چیز طبق تجاربمان آگاه می کنیم.

ارزش گمرکی

ارزش گمرکی کالاهای ورودی عبارت است از بهای CIF + هزینه حمل تا مقصد + هزینه بیمه تا مقصد + کلیه هزینه های مربوطبه افتتاح اعتبار که از روی فاکتور خرید تعیین می شود.

تعرف ارزش گمرکی

در قانون امور گمرکی ارزش کالاهای ورود در گمرک به شرح زیر است :
۱-بهای سیف (بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی )
۲-کلیه هزینه های مربوط به افتتاح یا واریز بروات
۳-حق استفاده از نقشه ، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا
۴-سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد ;  که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
گروه بازرگانی آکو ترخیص اطلاعات ارزش کالاهای وارداتی در مرحله قبل از اظهار و بعد از اظهار با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه برای شما تکمیل خواهند کرد

ارزش تعیین شده توسط گمرک

اگر گمرک نسبت به فاکتور صاحب کالا اطمینان نداشته باشد خود گمرک ارزشی را در نظر می گیرد.که ملاک تعیین این ارزش معمولا قیمت عمده فروشی همان کالا با توجه به کشور مبدا است و در بازارهای داخلی پس از کسر حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و هزینه های گمرکی مورد محاسبه قرار می گیرد.
نحوه محاسبه ارزش در مورد کالایی که :
بدون فاکتور به گمرک ارائه می شود و یا ،ارزش اظهار شده آن به نظر گمرک نامتناسب باشد
گمرک خود باید براساس موازین قانونی که تعیین گردیده نسبت به تعیین ارزش کالا  از طرق زیر اقدام کند

  • ارزش معاملاتی کالاهای یکسان ۱
  • ارزش معاملاتی ”کالاهای مشابه“۲
  • روش ”ارزش استنباطی“ ۳
  • روش ”ارزش محاسباتی“ ۴
  • روش ”بررسی معکوس“ ۵

شیوه های تعیین ارزش فوق براساس سلسله مراتب اعمال میگردند.
پروژه TSC تعیین ارزش گمرک
یکی از پروژه هایی که در دست گمرک است ، پروژه تعیین شناسه ارزش واحد کالا است (TSC) ارزش کالاها با استفاده از سامانه جامع گمرکی به‌صورت آنلاین تعیین می‌شود.

اسنادی که ارزش کالا را مشخص می کنند :

اسنادی که در رابطه با ارزش خرید کالا در گمرک مورد بررسی قرار می گیرد گواهی مبدا، فاکتور می باشد.ملاک قیمت ها در گمرکات کشور ، ارزش تعیین شده توسط دفتر تعیین ارزش و تعرفه گمرک ایران به گمرکات اجرایی است.از آنجا که حقوق ورودی برخی از کالا ها طبق میزان ارزش کالا تعیین می گردد، کم اظهاری ارزش کالا باعث پرداخت حقوق ورودی کمتر می شود.د فتر تعیین ارزش اطلاعات و سوابق ارزش ارسالی از گمرکات را پایش و در صورت تأیید و ضرورت در بانک اطلاعات ثبت خواهد کرد.
گروه بازرگانی آکو ترخیص شما را در تعیین تعرفه و ارزش کالای وارداتیتان راهنمایی می نماید.

نحوه محاسبه ارزش در گمرک با ذکر یک مثال

اگر ارزش خرید کالایی با احتساب حق استفاده از نقشه ، مدل ، علامت بازرگانی و … سرجمع C ) cost ( و حق بیمه پرداختی (Insurance) I  و کرایه حمل و باربندی (Freight) F باشد و سایر هزینه ها از جمله هزینه ثبت ، سفارش و گشایش اعتبار D باشد ، ارزش گمرکی )  customs value ( از رابطه زیر بدست می آید .
CV= (C+I+F)+D
CV= (CIF) +D

جهت اطلاعات بیشتر:مخارج گمرکی شامل:سود بازرگانی(بر حسب نوع کالا و شماره تعرفه کالا درصدی از ارزش CIF کالا است.فقط در برخی از کالا ها ملاک محاسبه حقوق گمرکی وزن کالا است.)، عوارض گمرکی(فقط از واردات قطعی  دریافت می شود و شامل عوارض شهرداری، هلال احمر، بندری،بهداری است )، هزینه های گمرکی(تخلیه و بارگیری در داخل گمرک،انبارداری،آزمایش و تعرفه بندی،  بیمه محلی )، است

 

تعیین تعرفه و طبقه بندی کالا امری پیچیده و فنی بوده و به اطلاعات تخصصی در زمینه کالا نیاز دارد.

قاعده ۱

عناوین قسمتها و فصلها و بخش ها دارای ارزشی جز شناساندن و تسهیل امر مراجعه نمی باشند زیرا طبقه بندی در متن شماره ها و یادداشت های مقدماتی قسمتها و فصلها و در قواعد زیر تا آنجایی که این قواعد با مندرجات شماره ها و یادداشت ها مغایرت نداشته باشند قانوناً تعیین گردیده است .

توضیح: این قاعده برای کالاهایی کاربرد دارد که در سیستم طبقه بندی “مذکور به نام” هستند و نام آنها عینا آورده شده است. به زبان ساده منظور از این قاعده این است که برای طبقه بندی ابتدا باید به شماره های اصلی، یادداشت های توضیحی قسمت و یادداشت های توضیحی فصل مراجعه نمود. در واقع این بدان معناست که طبقه بندی در سیستم هماهنگ شده، ابتدا و پیش ام همه باید با مراجعه به متن شماره های ۴ رقمی و یادداشت های قسمت و فصل تعیین شود و کلیه این متن ها دقیقا دارای شرایط قانونی یکسانی هستند. بنابراین باید دقت نمود این قاعده را زمانی می توان بکار برد که با مفاد شماره ها یا یادداشت های قسمت و فصل مغایرتی نداشته باشد .   بدیهی است بسیاری از کالاها “مذکور به نام” هستند و در متن شماره های ۴ رقمی و یادداشت ها مغایرتی وجود ندارد . . بنابراین بسیاری از کالاها را می توان بدون مراجعه به سایر قواعد عمومی تفسیری در سیستم هماهنگ شده، طبقه بندی نمود. بعنوان مثال انگور تازه مشمول تعرفه ۰۷۰۶ به صراحت ذکر شده است یا زرد آلو در ردیف ۰۸۰۹ به صراحت ذکر شده است . در صورتی که کالای مورد بحث زردآلوی سردکرده نیز باشد مشمول همان تعرفه زردآلو می باشد، چرا که طبق بند ۲ یادداشت های فصل مربوطه، میوه سرد کرده باید در همان شماره تهرفه میوه تازه طبقه بندی شود.

نکته: با رعایت شرایط مذکور در بخشنامه گمرک به شماره ارجاع ۲۷۹۱۹۱۲/۱۰ که در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران قابل دستیابی است میتوان از ضمانتنامه گمرکی استفاده نمود و از پرداخت نقد حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هلال احمر اجتناب نمود.

قاعده ۲ الف

هر اشاره ای به یک شیء در شماره ای معین شامل این شیء می شود ولو بحالت غیرکامل یا تمام نشده به شرط اینکه به همان صورت مشخصات اساسی شیء کامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شیء کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند، وقتی که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه میگردند میشود.

توضیح: منظور از این قاعده این است که حتی اگر کالایی بصورت کاملا پیاده شده (CKD) یا نیمه سوار شده (SKD) تجارت شود، و در همان حالت ویژگی های اساسی کالای مورد بحث را داشته باشد، تعرفه آن تعرفه کالای کامل (CBU) است. بعنوان مثال فرض کنیم یک ماشین لباسشویی از حدود ۱۰۰ قطعه تولید شده است. در صورتی که تمام قطعات را مونتاژ و یک واحد کاملا ساخته شده بعنوان لباسشویی داشته باشیم به آن کاملا ساخته شده یا CBU گفته می شود. اگر آنرا بصورت مجزا و در ۱۰۰ قطعه کاملا جدا یا پیاده شده داشته باشیم به آن کاملا پیاده شده یا CKD گفته می شود. در صورتی که بعضی قطعات را مونتاژ و کل لباسشویی را در ۱۰ قطعه سر هم شده داشته باشیم به آن نیمه سوار شده یا SKD گفته می شود. حال با در نظر گرفتن توضیحات فوق، متن این قاعده دلالت بر این موضوع دارد که اگر قطعات یک لباسشویی را حتی بصورت جداگانه وارد کنیم نیز تعرفه آن، تعرفه لباسشویی کامل است نه اجزاء و قطعات لباسشویی.   البته شرط این قاعده این است که کالای CKD یا SKD مورد بحث خصوصیات اساسی کالای مورد بحث را دارا باشد. در گمرکات ایران گفته می شود در صورتی که بیش از ۷۰ % قطعات یک کالا را در یک محموله داشته باشیم، تعرفه آن قطعات، تعرفه کالای کامل است. طبیعی است که ماخذ حقوق ورودی کالای کامل بیش از نیمه سوار شده و نیمه سوار شده بیش از کاملا پیاده شده باشد. چرا که در هر صورت ارزش افزوده بیشتری برای حالت کاملا پیاده شده در داخل کشور مقصد اتفاق خواهد افتاد و ایجاد این ارزش افزوده می تواند به اشتغال کمک نماید و از نظر دولت وارد کردن اجزاء و قطعات بهتر از وارد کردن کالای کامل است. از سوی دیگر شرکت ها خیلی اوقات جهت سهولت یا کاهش هزینه حمل یا کاهش هزینه بسته بندی، کالا را بصورت CKD یا SKD وارد می کنند. ولی مهم است که بخشی از تولید آن کالا بومی شده و در داخل کشور خودمان انجام شود. در هر صورت کالاهای بزرگ و شکستنی همچون ساختمان های پیش ساخته و یا لوازم روشنایی و یا قطعات موتور را بصورت CKD وارد می کنند. در صورتی که بیش از ۷۰ % یک کالا حتی بصورت جدا از هم وارد شود نیز ماخذ حقوق ورودی آن ماخذ کالای کامل می باشد.

 

قاعده ۲ ب تفسیر سیستم هماهنگ شده

هر ذکری از یک ماده که در هر شماره معین شده است مربوط به این ماده میباشد خواه به حالت خالص یا مخلوط و یا حتی با اشتراک با مواد دیگر. همچنین هر ذکری که از مصنوعات ساخته شده از یک ماده معین شده است مربوط به آن مصنوعات است که تماماً یا جزاً از این ماده تشکیل شده باشد. طبقه بندی این محصولات مخلوط یا اشیاء مرکب (Composit) طبق اصول بیان شده درقاعده بعمل میآید.

توضیح: قاعده ۲ب مربوط به مواد مخلوط یا جور شده(با اشتراک مواد دیگر) با سایر مواد و مصنوعات متشکل از دو یا چند ماده می شود. مفهوم این قاعده این است که در صورتی که کالایی را با کالای دیگر ترکیب کنیم، به شرط اینکه مشخصات کالای اول تغییر نکند، تعرفه کالای ترکیبی همان تعرفه کالای اصلی است. بعنوان مثال، شیری که با ویتامین یا مواد معدنی دیگری تقویت شده باشد، در صورتی که خصوصیات آن تغییر نیافته باشد، بعنوان شیر طبقه بندی می شود. از سوی دیگر اگر کالایی قابل طبقه بندی در چند شماره باشد، طبق قاعده طبقه بندی خواهد شد.

 

قاعده ۳ الف تفسیر سیستم هماهنگ شده

در مواردی که خواه در اجرای مقررات قاعده ۲- ب یا به هر صورت دیگر کالایی قابل طبقه بندی در دو یا چند شماره بنظر برسد، طبقه بندی آن به نحو زیر انجم میگیرد:

توضیح: قاعده ۳ اصولا مربو به کالاهای ترکیبی است که قابل طبقه بندی در چندین شماره تعرفه به نظر برسند و برای آنها چندین شماره تعرفه یافته شود. در صورتی که کالایی ترکیبی یا مجموعه ای باشد، شاید بتوان چندین شماره تعرفه مرتبط برای آن کالا یافت. اما در هر صورت برای هر کالا باید یک شماره تعرفه و ماخذ ویژه و منحصر به فرد تعیین شود. ۳ الف – شماره ای که کالا را به صورت مشخص تری توصیف کند بر شماره هایی که صورت عمومی تری را بیان میکند مرجع خواهد بود. با این حال وقتی که دو یا چند شماره هر کدام تنها به یک قسمت از مواد متشکله یک محصول مخلوط یا یک شیء مرکب یا فقط به آن قسمت از اشیاء در مورد کالاهایی که به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه میشوند مربو می شود، این شماره ها را باید همچنین با در نظر گرفتن این محصول یا این شیء به عنوان مشخص تر تلقی کرد حتی اگر یکی از شماره ها از طرف دیگر توصیف دقیق تر یا کاملتری از آن کرده باشد.

توضیح: قاعده ۳ الف مطرح می نماید در صورتی که برای کالایی چندین شماره تعرفه متصور باشیم، باید شماره ای که توصیف مشخص تر و دقیق تری از کالا دارد را انتخاب کنیم. بنابراین به بیان ساده در صورت یافتن چندین شماره تعرفه برای یک کالا، باید شماره خاصی که کالا در آن بیشتر مشخص باشد را به شماره هایی که جنبه عمومی تری دارند برتری داد و انتخاب نمود. بعنوان مثال چنگال آهنی در شماره ۸۲۱۵ (قاشق، چنگال و ….) طبقه بندی می شود و نه در شماره ۷۳۲۳ (اشایاء سر میز، اشیاء آشپزخانه…) مثال دیگر: لاستیک چرخ برای دوچرخه در شماره ۴۰۱۱ (لاستیک رویی چرخ، بادی…) و نه در شماره ۸۷۱۴ (اجزاء و قطعات و متفرعات وسائط نقلیه…)

 

قاعده ۳ ب قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده

طبقه بندی محصولات مخلوط، مصنوعاتی که از مواد مختلف تشکیل شده و یا از به هم متصل کردن اشیاء گوناگون بدست آمده باشد و کالاهایی که به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه شده اند ولی طبقه بندی آنها را با اجرای قاعده ۳-الف نتوان تعیین کرد طبقه بندی با توجه به ماده یا شیء که صفت و خاصیت اساسی خود را به آن محصول میدهد بعمل می آید، به شرط اینکه تشخیص این امر میسر باشد.

توضیح: قاعده ۳ب مربوط به موارد زیر است: – کالای مخلوط – کالای مرکب متشکل از مواد مختلف – کالاهای مرکب متشکل از اجزاء مختلف،(جفت و جور) – کالاهای بصورت مجموعه(ست) برای خرده فروشی   در کلیه موارد فوق، کالاها بر اساس ماده یا جزیی که به آن کالا صفت و خاصیت اساسی می دهد، طبقه بندی می شوند. به بیان دیگر قاعده ۳ب مطرح می نماید در صورتی که برای کالایی ترکیبی یا یک ست کالا چندین شماره تعرفه متصور باشیم، باید شماره ای را که ویژگی اصلی خود را به کل مجموعه می دهد انتخاب نماییم. برای کالاهای مجموعه ای یا ست باید حداقل از ۲ کالای متفاوت تشکیل شده باشد. از سوی دیگر هر کدام از این کالاها باید مصرف خاص داشته باشد و مکمل دیگر کالاها باشد. بعلاوه همه کالاها باید برای خرده فروشی بصورت یک مجموعه به بازار ارائه بشوند. بعنوان مثال لوازم آرایش مو متشکل از یک ماشین موزنی (شماره ۸۵۱۰ )، یک شانه (شماره ۹۶۱۵ )، یک قیچی (شماره ۸۲۱۳)، یک برس (۹۶۰۳) ، یک حوله پارچه ای(۶۳۰۲)، عرضه شده در یک کیف چرمی همگی در شماره ۸۵۱۰ مربوط به ماشین موزنی طبقه بندی می شوند.

 

قاعده ۳ج قواعد عمومی تفسیر سیستم هماهنگ شده در مواردی که باقواعد ۳ الف و ۳ ب نتوان طبقه بندی کالایی را تعیین کرد، آن کالا در شماره ای که از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته بین آنهایی که قابل اعتبار تشخیص داده شده است طبقه بندی میگردد.

توضیح: این آخرین راه چاره برای حل موارد مشکلی است که هیچ شماره ای اختصاصی تر از سایر شماره ها نباشد (قاعده ۳ الف) و همچنین تعیین مواد یا اجزایی که خاصیت اساسی به کالا بدهد، امکانپذیر نباشد. بنابراین در صورتی باید به قاعده ۳ ج مراجعه کرد که با ۳ الف و یا ۳ ب نتوان کالا را طبقه بندی کرد. به بیان ساده در صورتی که برای کالایی چندین تعرفه متصور باشیم و نتوان طبق ۳ الف و ۳ ب طبقه بندی نمود، تعرفه ای که به لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار دارد را انتخاب می کنیم. البته باید دقت نمود آن تعرفه باید قابل اعتبار تشخیص داده شود. با توجه به مثال زیر این موضوع روشن می شود. یک کالا شامل یک مجسمه سرامیکی (۶۹/۱۳) دراری یک رادیو تعبیه شده در مجسمه (۸۵/۲۷)، یک ساعت بزرگ (۹۱۰۳) و یک فندک (۹۶/۱۳) ارائه شده است.

 

شرکت بازرگانی واردات و صادرات اکو

خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست

شرکت ترخیص کالاو بازرگانی صادرات و واردات ”آکو ترخیص“ در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و... به ارائه خدمات می پردازد.

شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین , صادرات به عراق و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید.

برای تماس با کارشناسان ما می توانید از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

09121111111 - 021-88888888

Develop & Design:

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

09128888888