دسته بندی کالاهای وارداتی

دسته بندی کالاهای وارداتی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

دسته بندی کالاهای وارداتی

تقسیم بندی کالاهای وارداتی

کالاهای وارداتی طبق مقررات گمرک ایران به سه دسته تقسیم می گردد.

  • کالاهای مجاز
  • کالاهای مشروط
  • کالاهای ممنوع

کالاهای مجاز

کالاهای مجاز برای واردات هیچگونه قیدی برای ورود ندارند و گمرک بدون شرطی پس از انجام مراحل اداری ترخیص کالا به ورود آن را میسر می سازد.

کالاهای مشروط

کالاهای مشروط در زمانهای خاصی که خود تعداد بسیاری تبصره دارد اجازه ورود به کشور را دارند در جداول مقرارت ورود خروج کالا نام اجناس ذکر شده است.

کالاهای ممنوع

کالاهایی که از نظر شرع دین اسلام ویا مصلحت کشور نیس ویا تولید کننده آن کشور مقصد می باشد از نظر گمرک کشور ممنوع الورود می باشد که با سلامت جامعه درتضاد است.

کالای وارداتی در مر حله ترخیص کالا توسط ارزیاب گمرک بررسی و ارزیابی میگردد ابتدا مشخصات اجناس چک می شوند سپس محتویا ت داخل کانتیر بررسی می گردند ، اسناد مربوطه تطابق داده می شوند، ارزش کالا را از مرجع مطالعه می کنند، استاندارد کالا دریافت میشود ودر نهایت کالای وارداتی را مهر و موم می کنند.

 

 

Develop & Design:

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

09128888888