ورود قطعی کالا

ورود قطعی کالا
۲۵ فروردین ۱۳۹۷

ترخیص کالا

ورود قطعی

رویه ورود قطعی کالا جهت ترخیص کالا یا ترخیص یک فرایند در گمرکات است که توسط صاحب کالا یا نمایندهٔ قانونی صاحب کالا نزد گمرک جهت صادرات یا واردات کالا صورت می‌گیرد و در طی آن کالا با انجام تشریفات گمرکی مربوط از اماکن گمرکی خارج می‌گردد.

ورود قطعی

با اشاره به ماده۴۹ قانون امور گمرکی ورود قطعي کالا در خريد کالا، بيشتر واردات قطعى موردنظر مى‌باشد و آن وارداتى است که با انجام مراحل ثبت سفارش ورود قطعی کالا ، تهيه پروفرما، ثبت سفارش در وزارت بازرگانى و بانک و تنظيم اظهارنامه به منظور ترخيص کالا و پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى طبق جداول مقرررات صادرات و واردات و رعايت دستورالعمل‌هاى ارزى و مقررات ديگر عملى مى‌باشد.

ورود قطعی کالا

ورود قطعی رویه گمرکی است که براساس آن کالا های وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات گمرکی و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می شود. حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در صورت تعلق، فقط از واردات قطعی کالا دریافت می شوند. تشریفاتی که برای ورود قطعی انجام می شود،  تشریفات قطعی کالا نامیده می شود.

به این ترتیب، بعد از این که کالای موضوع این عنوان با انجام تشریفات قطعی از گمرک ترخیص می گردد ، هرگاه مقررات صادرات کالا و واردات کالا تغییر نماید، چه به نفع صاحب کالا و چه به زیان او باشد، در مورد کالای ترخيص شده تأثیری ندارد.

 

 

 

Develop & Design:

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

09128888888