ورود موقت کالا

ورود موقت کالا
25 فروردین 1397

ترخیص کالا

ورود موقت

رویه ورود موقت کالا جهت ترخیص کالا یا ترخیص یک فرایند در گمرکات است که توسط صاحب کالا یا نمایندهٔ قانونی صاحب کالا نزد گمرک جهت صادرات یا واردات کالا صورت می‌گیرد و در طی آن کالا با انجام تشریفات گمرکی مربوط از اماکن گمرکی خارج می‌گردد.

ورود موقت

ورود موقت رويه گمرکى است، که به موجب آن برخى از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکى و عوارض به قصد خروج مجدد، در مدت‌هاى مقرر (مهلت مقرر ماده ۲۴ آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات به منظورهاى صدور کالاى ساخته شده يک سال از تاريخ ورود موقت مواد اوليه مربوط مى‌باشد که اين مهلت نيز با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليد ذيربط تا يک سال ديگر قابل تمديد است.) به منظورهاى ذيل وارد قلمرو گمرکى مى‌گردد.

  • ورود موقت کالا جهت تعمير يا توليد و بسته‌بندى کالاى صادراتى
  • ورود موقت به منظور نمايش در نمايشگاه‌ها، استفاده از پيمانکاران و مطالعاتى فنى به شرط صدور مجدد به همان وضع

 

 

 

Develop & Design:

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

09128888888