بخشنامه ۳۰۹ گمرک

بخشنامه ۳۰۹ گمرکی ابلاغ اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص اشتباه تحریری تعرفه ها در مصوبه کاهش حقوق ورودی گوشت به پیوست تصویر نامه اصلاحی هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۸۱۶۲/ت۵۵۱۴۸ه مورخ ۱۰/۱۲/۹۶ مربوط به مصوبه شماره ۱۵۵۲۳۷/ت۵۵۱۴۸ ه مورخ ۶/۱۲/۹۶ درخصوص صدور اصلاحیه کاهش ماخذ ردیف تعرفه های (۰۲۰۰۳۰) و (۰۲۰۲۳۰) که به اشتباه […]

۲۰ اسفند ۱۳۹۶
Develop & Design:

سوالی دارید؟

در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم

09128888888